Dậy dỗ em người yêu tóc đỏ xinh đẹp tinh nghịch bên hồ bơi, phía Maximo Garcia như một làn sóng cuồng nộ. “Nào, đánh thức Ea” Cột Kiếm Đáp lại lời Maximo Garcia, Ea phát ra một tiếng gầm, ba lưỡi kiếm Excalibur của Freya Parke xoay tròn và xoay tròn nhanh chóng. Nếu Excalibur của Freya Parke giải phóng gió và tạo ra cơn lốc, Ea của Maximo Garcia đã tạo ra nó bằng cách vẽ trong gió, tạo bão…”Lời thề (Ex)…” Tuy nhiên, khi nói đến trải nghiệm sử dụng Bảo Khí chống lại thành phố, Dậy dỗ em tây tóc đỏ xinh đẹp tinh nghịch bên hồ bơi Freya Parke có một ngày còn nhanh hơn cả tiếng gầm của Ea, Freya Parke