Phá trinh nữ sinh cấp 3 trẻ đẹp non tơ trên studio thằng bạn, khi kịp nói, 艾悠 nhanh chóng quay lại và cúi chào nữ hoàng đang bước vào điện thờ.Ai You xanh xao vẫy tay với những người bảo vệ đang chào cô, đi thẳng đến chỗ thầy tế lễ thượng phẩm và quỳ xuống đất.”Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền lễ thanh tẩy của thầy tế lễ thượng phẩm. Tuy nhiên, tội lỗi lớn nhất của tôi là khiến người dân Sodanisla bị tổn hại như vậy. Tôi xin thầy tế lễ thượng phẩm chỉ dẫn cho tôi.”Vừa nói, Bóc tem em học sinh THPT xinh tươi mĩ miều ngay lần hẹn đầu tiên hoàng hậu vừa rơi hai hàng nước mắt trong suốt.”Nữ hoàng bệ hạ, ngài không cần