Phục vụ nữ trưởng phòng bệnh hoạn phải được địt nhau mỗi ngày nếu không sẽ chết

Phục vụ nữ trưởng phòng bệnh hoạn phải được địt nhau mỗi ngày nếu không sẽ chết